Integritetspolicy | Ivory & Grace
|
 • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som telefonnummer, mailadress, sömnadsmått, samt datum för vigsel. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig som kund angående den produkt du har beställt, för att kunna ge dig den rätta storleken på din produkt samt se till att produkten är färdig till din vigsel.

  Vi har fått dina uppgifter från dig och dessa är nödvändiga för att vi på Ivory and Grace ska kunna förse dig med en produkt. Vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men har besökt oss i butiken, på ett event,

  Som personuppgiftsansvarig har Kensington Couture AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.. Dina uppgifter kommer att sparas ett år efter din senaste kundkontakt med oss.
  Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part.

  Som registrerad hos Västsvenska Handelskammaren har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för
  • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket
  • Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

  Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna

  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 031-380 47 88.